VVD: sterk korten op voorlichting overheid

DEN HAAG, 9 JUNI. Het VVD-Kamerlid Wiebenga meent dat de Haagse ministeries minstens 120 miljoen gulden moeten bezuinigen op hun budgetten voor public relations en voorlichting.

Hij reageert daarmee op een kabinetsbesluit om in principe met ingang van 1994 zestig miljoen op deze uitgaven te korten. De Algemene Rekenkamer becijferde recent dat de rijksoverheid in totaal 660 miljoen aan public relations en voorlichting uitgeeft.

Anders dan deze krant zaterdag meldde, heeft de ministerraad vorige week geen definitief besluit genomen over de verdeling van de bezuinigingen over de diverse departementen. Een aantal ministeries verzet zich tegen een door minister Dales (binnenlandse zaken) voorgestelde verdeling van het bedrag, waarbij de departementen van economische zaken en (15 miljoen) en WVC (12 miljoen) het zwaarst worden aangeslagen. Een definitief besluit wordt binnen enkele weken verwacht. Verscheidene directeuren voorlichting gaan ervan uit dat het voorstel van Dales hooguit marginaal wordt bijgesteld en dat het totale bedrag van zestig miljoen wordt gehandhaafd.

Wiebenga stelt dat het kabinet veel forser in de budgetten moet ingrijpen, omdat bij “de effectiviteit van deze uitgaven duidelijk vraagtekens zijn te stellen”. Hij noemt het bedrag van 660 miljoen enorm, en meent dat de overheid zich bij haar voorlichtingscampagnes te veel als zedenmeester opstelt. “De overheid moet zich meer onpartijdig en dienstbaar opstellen.”

Wiebenga vermoedt dat er ook extra bezuinigingen mogelijk zijn op de uitgaven van departementale imagocampagnes. “Die wekken te veel de indruk dat de burger er is voor de overheid, terwijl het natuurlijk andersom is.”

Het PvdA-Kamerlid Kalsbeek is voorlopig tevreden met een bezuiniging van zestig miljoen, maar “sluit niet uit” dat haar fractie in de toekomst om een extra korting zal vragen.