Vlaams Blok wil bloedrecht

BRUSSEL, 9 JUNI. De extreem-rechtse groepering Vlaams Blok in België heeft zaterdag een gedetailleerd programma ontvouwd waarmee de partij het "vreemdelingenprobleem' wil aanpakken. Op een "culturele ontmoetingsdag' van het Nationalistische Vormingsinstituut in Antwerpen werd een plan van zeventig punten aanvaard dat het komende decennium als leidraad voor de verwijdering van vreemdelingen uit België zou moeten dienen.

Het Vlaams Blok wil net als het Front National in Frankrijk, het "ius sanguinis' (bloedrecht) als criterium voor naturalisatie invoeren. Dat betekent dat alleen kinderen van een Belgische vader of moeder de Belgische nationaliteit kunnen krijgen. Daarmee introduceert de partij, die zich altijd als uitsluitend nationalistisch presenteerde, een ras-element in het programma. Er waren zo'n 250 mensen aanwezig op het congres. Buiten demonstreerden ongeveer honderd leden van het Anti Fascistisch Front.

Het Blok wenst ook apart onderwijs voor kinderen van vreemdelingen, meer controle door de politie, gesloten opvangcentra voor asielzoekers en beperkt eigendomsrecht voor vreemdelingen. Zo zouden vreemdelingen geen huis meer mogen bezitten. Ook moet er een aparte vreemdelingenpolitie komen en dient familiehereniging als toelatingsgrond tot België met terugwerkende kracht tot 1974 te worden afgeschaft. De uitzetting van vreemdelingen zou moeten worden betaald uit een apart "terugkeerfonds'. Bij de verdeling van woningen zouden Vlamingen altijd de voorkeur moeten krijgen (in Wallonië heeft het Blok geen aanhang). Tevens wenst de partij illegalen niet langer met charter-vliegtuigen uit te zetten, maar met de volgens hen goedkopere vrachttoestellen van de Belgische luchtmacht. Multi-culturele opvoeding in het onderwijs zou moeten worden verboden. Kinderen van "niet-Europese' vreemdelingen zouden apart onderwijs dienen te krijgen. Vreemdelingen die werkloos worden zouden uitsluitend binnen dezelfde sector mogen solliciteren. Leidt dat binnen drie maanden niet tot succes, dan volgt uitzetting. Werkgevers die vreemdelingen in dienst nemen zouden extra belasting moeten betalen.

Kinderbijslag en werkloosheidsuitkeringen dienen voor vreemdelingen te worden verminderd. Alleen politieke vluchtelingen uit Europa zouden nog mogen worden toegelaten. De Koninklijk commissaris voor vreemdelingenbeleid Paula d'Hondt zegt in een reactie dat het Vlaams Blok een "griezelroman' heeft samengesteld en de partij "nu echt te ver' is gegaan.