Snelle telling verkiezingen in Indonesië

JAKARTA, 9 JUNI. Vandaag hebben ruim honderd miljoen Indonesiërs hun stem uitgebracht voor een nieuw parlement. Vanmiddag om twee uur plaatselijke tijd gingen de stembureaus dicht en al om zeven uur vanavond maakt minister van binnenlandse zaken Rudini de voorlopige uitslagen bekend. Sommige waarnemers schrijven dat snelheidsrecord toe aan "voorkennis' van het Nationale Verkiezingscomité, maar de autoriteiten zelf gaan prat op hun geavanceerde computertellingen.

Vanavond zal blijken dat de regeringspartij Golkar opnieuw ver boven de vijftig procent is geëindigd, maar voor het eerst sinds haar verkiezingsdebuut in 1971 zal Golkar moeten inleveren voor haar twee kleine concurrenten: de quasi-islamitische PPP en - vooral in de grote steden - de populistische PDI. Het slinken van die meerderheid wijst op een geleidelijke emancipatie van het Indonesische electoraat, maar hangt ook samen met de neutrale opstelling van het leger.

De stemming betrof vierhonderd van de vijfhonderd zetels in de Kamer van Volksafgevaardigden, het nationale parlement. De overige honderd worden door president Soeharto benoemd uit de rijen van politie en leger, die niet mogen stemmen. Mocht Golkar niet boven de 62 procent eindigen, dan komt de legerfractie in het parlement "op de wip' te zitten.

Het staat wel vast dat Golkar voor de vijfde maal in successie de grootste partij zal worden, en wel door een combinatie van ambtenarenloyaliteit, het lokken met overheidsgeld en een flinke dosis intimidatie.