Snel gedoogvergunning voor centrale Dodewaard

DEN HAAG, 9 JUNI. Minister Andriessen (economische zaken) wil de kerncentrale Dodewaard “betrekkelijk snel” een gedoogvergunning geven nu de Raad van State vorige week de lopende vergunning heeft vernietigd. De CDA-bewindsman zei dit afgelopen weekeinde voor de Avro-radio. De PvdA-fractie verzet zich - in tegenstelling tot coalitiegenoot CDA - tegen een gedoogvergunning en wil Dodewaard zo snel mogelijk sluiten.

De afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State vindt dat de benodigde inspraakprocedures niet naar behoren is gevolgd. Verder vindt de Raad van State dat het veiligheidsrapport van Dodewaard onvoldoende rekening houdt met calamiteiten.

Volgens Andriessen speelt de vraag of Dodewaard wel veilig werkt geen enkele rol bij de vernietiging van de vergunning. “Dodewaard is voortdurend onderhevig aan allerlei mogelijke veiligheidscontroles. Hij benadrukt dat een procedurefout bij de inspraakprocedure (“inspraakprocedures zijn soms geweldig lang”) tot het oordeel van de Raad van State heeft geleid.

“Over kernenergie is in Nederland vijftien jaar lang intensief en emotioneel gediscussieerd”, zegt het Kamerlid J.J. Feenstra (PvdA). “Dus helemaal bij dit onderwerp moeten alle stappen van de inspraakprocedure goed zijn bewandeld.”

Andriessen wil het aandeel van kernenergie in het totaal van de Nederlandse energievoorziening vergroten van 5 procent tot 20 à 25 procent. In deze kabinetsperiode (tot en met 1994) zullen daartoe geen concrete stappen worden ondernomen, maar wordt veel onderzoek gedaan naar het probleem van het kernafval. “Volgend jaar kom ik daar met ideeën over”, zei Andriessen.

Het grote voordeel van kernenergie is volgens de bewindsman dat het proces vrij is van de uitstoot van kooldioxide; CO2 tast de ozolaag aan (het zogenoemde broeikas-effect). Volgens Andriessen is “op de lange duur de CO2 alleen maar in de klem te houden met kernenergie”. De PvdA'er vindt deze uitspraken “zeer prematuur. Blijkbaar is Andriessen wel gevoelig voor het afvalprobleem van de CO2 en minder voor het kernafval”, zegt Feenstra.

Zijn CDA-collega A. Lansink wil dat de betrokken bewindslieden van economische zaken, sociale zaken en milieu “zo snel mogelijk” de Kamer via een brief op de hoogte brengen. Hij vindt het “begrijpelijk” dat Andriessen met een gedoogvergunning Dodewaard open wil houden. De oppositiepartijen van D66 en Groen Links zijn voor sluiting; de VVD is tegen.