Sneeuwwitje verkeerde volgens het sprookje na het ...

Sneeuwwitje verkeerde volgens het sprookje na het eten van een vergiftigde appel zeer vele jaren in een toestand van diepe bewusteloosheid, totdat zij ruw ontwaakte om vervolgens door haar prins gekust te worden. Daar een coma ten gevolge van een vergiftiging zelden langer dan enkele dagen duurt en daar de dwergen haar niet op kunstmatige wijze voeding en vocht hebben toegediend, mogen wij aannemen dat dagen naar de beleving van dwergen jaren duren.

D. Pranger, Vrije Universiteit Amsterdam

Met het oog op de kwaliteit van het (over)leven van de gehele mensheid wordt er te veel geld besteed aan medisch ingrijpen en veel te weinig aan het zoeken naar en het wegnemen van de oorzaken van vermindering van die kwaliteit.

Jacob H. Faber, Vrije Universiteit Amsterdam

Het applaudiseren van de passagiers in een vliegtuig na een geslaagde landing, zou gezien het verschil in het aantal dodelijke ongevallen bij gebruik van vliegtuigen en auto's, meer op zijn plaats zijn bij het carpoolen in de randstad.

Johannes Wietse Heslinga, Vrije Universiteit Amsterdam

Door de doorgaans matige leesbaarheid van faxpost is, zonder dat men daarbij de snelheid in overweging hoeft te nemen, de bijnaam "ijlbode' reeds gerechtvaardigd.

Leon Eijsman, Rijksuniversiteit Groningen

Zolang de politieke consensus in Europa voornamelijk bestaat uit de opkomst van extreem rechts, moet met de Europese politieke unie grote terughoudendheid betracht worden.

F. de Jong, Rijksuniversiteit Groningen