Rector hervat zijn werk na schorsing

AMSTERDAM, 9 JUNI. Rector A. Mantel van het Amsterdamse Vossiusgymnasium zal na een schorsing van een half jaar zijn taken weer hervatten.

In december vorig jaar werd de rector tijdelijk op nonactief gesteld. Tegenstellingen op het personele vlak en op beleidsniveau hadden tot een onwerkbare situatie geleid. Onderzoek wees uit dat er geen gronden waren om de rector te ontslaan. In goed onderling overleg, aldus het bestuur van de school (stadsdeelraad zuid), is nu besloten de rector geleidelijk zijn takenpakket terug te geven.