RDM gelooft niet in spoedig herstel

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) verwacht dit jaar geen herstel van de rentabiliteit.

De marinewerf wijt dit aan de zwakke conjunctuur op de internationale markt voor zware kapitaalgoederen, zo blijkt uit het jaarverslag.

RDM boekte vorig jaar een winst van 222.000 gulden (1990: 123.000 gulden) bij een omzet van 111,9 miljoen gulden (1990: 416,9 miljoen). De omzet lag ver beneden het niveau van 1990 omdat vorig jaar grote opleveringen ontbraken. De directie stelt voor de winst te reserveren.

Vorig jaar werd de overname van RDM door de Koninklijk Begemann Groep van de Staat der Nederlanden afgerond. De gebroeders Van den Nieuwenhuyzen (Begemann) werden in januari tot leden van de raad van commissarissen benoemd. RDM zal binnen de Begemann-conglomeraat als zelfstandige onderneming blijven functioneren.

De RDM bestaat uit drie onderdelen: algemene werktuigbouw, energiesystemen en marinebouw. Net als andere defensiebedrijven kampt RDM met de gevolgen van de internationale ontspanning. Bovendien zag RDM een order voor vier onderzeeërs aan zijn neus voorbij gaan. Volgens de directie kon de gedaalde omzet bij marinebouw slechts gedeeltelijk worden gecompenseerd door de stijging bij energiesystemen. Begin dit jaar verleende het kabinet de RDM geen exportvergunning voor de levering van onderzeeërs aan Taiwan. Dit was het gevolg van een afspraak tussen Nederland en China uit 1984.