Pharma-export op ruim 3 mld gulden

De in Nederland gevestigde farmaceutische industrie heeft vorig jaar voor ruim drie miljard gulden geëxporteerd.

Dat is ongeveer evenveel als de export van vlees of van melkprodukten. De export van geneesmiddelen is vorig jaar met 11,4 procent gestegen. Voor de totale Nederlandse export gold een groeipercentage van vier. Dit staat in het jaarverslag over 1991 van de Nederlandse Associatie van de Farmaceutische Industrie (Nefarma), dat vandaag is gepubliceerd.

Van de in ons land geproduceerde geneesmiddelen wordt ongeveer 80 procent geëxporteerd. Het grootste deel (74 procent) wordt binnen Europa afgezet. Meer dan de helft daarvan blijft binnen de EG. Daarna is Azië het belangrijkste afzetgebied. De export naar Aziatische landen is vorig jaar met acht procent afgenomen. De uitvoer naar Midden- en Zuid-Amerika daarentegen is bijna verdubbeld.

De import van geneesmiddelen is vorig jaar met negen procent gestegen. Ongeveer 90 procent van de in Nederland gebruikte geneesmiddelen komt uit landen binnen Europa. Driekwart daarvan is afkomstig uit EG-lidstaten.