Oostduitse leden CDU vormen eigen groep

BONN, 9 JUNI. Ontevredenheid over het trage economische herstel van de vroegere DDR en irritatie over het gedrag van Westduitse politici binnen het verenigde Duitsland hebben de 63 Oostduitse leden van de Bondsdagfractie van de CDU/CSU tot de vorming van een eigen "fractiegemeenschap' gebracht.

De groep telt een vijfde van het totale aantal leden van de grootste Duitse coalitiefractie. Als woordvoerder van de groep, die vooral wil ijveren voor specifieke Oostduitse belangen, gaat de uit Mecklenburg afkomstige minister van verkeer, Günther Krause, optreden. De Oostberlijnse vice-voorzitter van de oppositionele SPD, Wolfgang Thierse, heeft de groep alvast namens de 39 Oostduitse SPD-Bondsdagleden “steun over partijgrenzen heen” beloofd als het om typisch Oostduitse belangen gaat.

In Westduitse media, maar ook wel in Oostduitse, is de stap van de Oostduitse parlementariërs gekritiseerd als een soort politieke Duitse deling, negentien maanden na de staatkundige eenwording van de beide Duitse staten. Als de Oostduitse parlementaire belangengroep in voorkomende gevallen haar zin niet krijgt is de kans op verdere politieke en psychologische verwijdering tussen Wessi's en Ossi's nóg groter, is de vrees in zulke mediacommentaren.

Kanselier Helmut Kohl, die ook voorzitter van de CDU is, zei dit weekeinde echter dat de vorming van deze Oostduitse fractiegemeenschap met hem vooraf is besproken. Hij noemde haar “volledig normaal”. De kanselier zei er niet bij dat hij de Oostduitse parlementariërs nul op het rekest heeft gegeven toen zij hem vorige week in een vertrouwelijk overleg kwamen vragen om benoeming van een speciale coördinerende minister voor Oostduitse zaken.

Kohl verzet zich bovendien tegen plannen van de vroegere DDR-minister Peter-Michael Diestel om een exclusieve Oostduitse partij op te richten die een toevlucht zou moeten bieden aan ontevreden leden van CDU, FDP en SPD. Dat idee noemde Kohl “een onzinnige dwaalweg”.