Onderzoek naar ondergrondse route Betuwelijn

DEN HAAG, 9 JUNI. Vertegenwoordigers van een aantal ministeries en bedrijven gaan samen de voor- en nadelen onderzoeken van een gedeeltelijk ondergrondse aanleg van de Betuwelijn (de goederen-spoorlijn van Rotterdam naar Duitsland).

Dat heeft ing. T. Bangert van Grondmechanica Delft, secretaris van de door minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) in het leven geroepen Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur, vanochtend desgevraagd meegedeeld. De stuurgroep onderzoekt bovendien de voor- en nadelen van ondergrondse aanleg van het treintracé door hartje Delft en van de autosnelweg tussen Leiderdorp en Leiden (A4).

De studie, die drie miljoen gulden gaat kosten en ruim een jaar zal duren, vergelijkt de voor- en nadelen van ondergrondse en bovengrondse aanleg van de drie genoemde tracé's, waarbij wordt gekeken naar milieu, economie, technologie, ruimtelijke ordening en bestuurlijke planning.

Bangert benadrukt dat de studie niet primair is opgezet om te kijken of de Betuwelijn daadwerkelijk onder de grond moet. “De vergelijkende studie is alleen bedoeld om besluitvormers bij rijk, provincie en gemeente op de mogelijkheden van ondergronds bouwen te attenderen en om aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van ondergrondse versus bovengrondse aanleg.” Het vergelijkend onderzoek betreft tracé's van hooguit tien kilometer lengte.

De werkgroep die zich met het onderzoek gaat bezighouden bestaat uit vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, VROM, NS, adviesbureau's en grote aannemers als HBG, Volker Stevin en Ballast Nedam.

Ondergrondse aanleg van infrastructuur heeft in Nederland nog geen grote vlucht genomen. Minister Maij-Weggen verklaarde onlangs in de Eerste Kamer dat ondergrondse aanleg van spoorlijnen en autowegen de eerst komende tien jaar technisch nog niet haalbaar is, het wordt doorgaans te prijzig geacht.

Een hoge ambtenaar op Verkeer en Waterstaat, ir. W. Leeuwenburg, liet zich enkele maanden geleden, op persoonlijke titel, enthousiast uit over ondergronds bouwen. Hij pleitte voor een gehele danwel gedeeltelijke ondergrondse aanleg van Betuwelijn en hoge-snelheidstrein (van de Randstad naar België). Ook bij wegen als de Rijksweg 27 langs Utrecht valt ondergrondse bouw volgens Leeuwenburg nadrukkelijk te overwegen.

    • Geert van Asbeck