Onafhankelijk

In NRC Handelsblad van 1 juni uit W.A. Shadid een aantal ernstige beschuldigingen aan het adres van de Islamitische Raad Nederland (IRN).

De IRN heeft reeds in een persbericht van 19 mei zijn verontwaardiging uitgesproken over de uitspraken van F. Bolkestein, waaruit moslims systematisch negatief naar voren komen. De uitspraken van Bolkestein zijn gebaseerd op vooroordelen en halve waarheden. Naar aanleiding hiervan heeft de IRN besloten de VVD-fractieleider uit te nodigen voor een gesprek, om hem duidelijkheid te laten verschaffen over de inhoud en bedoelingen van die gewraakte uitspraken. De IRN stelde dat de uitspraken om de - ook door de IRN - gewenste discussie op gang te brengen hun doel totaal voorbijgeschoten zijn en dat Bolkestein daardoor aan geloofwaardigheid heeft ingeboet.

De IRN is een onafhankelijk overkoepelend orgaan van moslim-organisaties in Nederland zonder enige binding met welke politieke of staatsideologie ook. De activiteiten van de Raad zijn erop gericht, zoals de statuten trouwens ook expliciet aangeven, de belangen van moslims in Nederland te behartigen op grond van de erkenning van de scheiding van kerk/moskee en staat. De Raad wil alleen dat Nederlandse moslims dezelfde positie verwerven als bijvoorbeeld christenen, joden en humanisten in Nederland.

De Islamitische Raad heeft de VVD helemaal niet nodig om erkenning van de Nederlandse politiek te krijgen. De IRN vertegenwoordigt ruim 90 procent van de moslims in Nederland. Niemand kan daarom om de IRN heen.

Wat Shadid doet is bijna precies hetzelfde als hij Bolkestein nu juist verwijt, namelijk op grond van vooroordelen een groep (90 procent van de Nederlandse moslims) denigrerend te bejegenen en te beschuldigen. Het gesprek met Bolkestein dient er juist toe negatieve uitspraken over de islamitische gemeenschap te voorkomen. Onze volgende uitnodiging zal dus aan Shadid zijn gericht.

    • R. Abdur Rahman
    • Secretaris Islamitische Raad Nederland