Nieuw dansadvies: steun voor drie dansinstellingen

DEN HAAG, 9 JUNI. In een tweede advies over de sector moderne dans adviseert de Raad voor de Kunst de minister van WVC drie dansinstellingen subsidie te verlenen.

De Raad wil dat Dansers Studio van Beppie Blankert vier ton subsidie krijgt, Korzo in Den Haag twee ton en Stichting van de Toekomst van Truss Bronkhorst 175.000 gulden. Het nadere dansadvies was nodig, omdat een eerder plan van de Raad, het zogenaamde Dansplatform, op te veel weerstand stuitte in de moderne dans-wereld.

De Raad stelt als voorwaarde voor de rijksbijdrage aan Dansers Studio, dat de gemeente Amsterdam 5 ton bijdraagt, zodat de instelling over totaal 9 ton komt te beschikken. De Raad ziet Dansers Studio als een afgezwakte variant van het Dansersplatform. Truus Bronkhorst kreeg in het oorspronkelijke advies van de Raad geen subsidie, hoewel zij positief beoordeeld werd. Nu het Dansersplatform niet tot stand komt, ziet de Raad voldoende financiële ruimte om Stichting van de Toekomst alsnog subsidie toe te kennen. Gezien het nu uitgebrachte advies wil de Raad wil dat de minister 250.000 gulden meer besteedt aan moderne dans dan zij in haar Kunstenplannota aangeeft.