Nederland vreest EG-invloed op terrein van Justitie; Commissie claimt drugsbeleid

BRUSSEL/DEN HAAG, 9 JUNI. De Europese Commissie tracht, volgens Nederlandse ambtenaren in Den Haag en Brussel, ver strekkende justitiële bevoegdheden te krijgen voor de bestrijding van drugs. Dat is het gevolg van een nog vertrouwelijk voorstel van de Commissie, het dagelijks bestuur van de Gemeenschap, voor de opbouw van een Europees drugswaarnemingscentrum. De Nederlandse vertegenwoordiger in Brussel heeft het plan in het vooroverleg als enige herhaaldelijk onaanvaardbaar genoemd.

Een besluit over het Commissie-voorstel wordt op 15 en 16 juni verwacht wanneer de ministers van buitenlandse zaken van de EG bijeenkomen. De strekking van het voorstel voor een "Observatoire des drogues et des toxicomanies' wijkt volgens betrokkenen af van het in Maastricht gesloten verdrag over de Europese Unie. Daar werd besloten dat de Gemeenschap zeer beperkte bevoegdheden zou krijgen op het terrein van Justitie. Maar door nu in te stemmen met een concept-verklaring bij het reglement voor het drugswaarnemingscentrum geven de lidstaten volgens de Nederlandse specialisten de Commissie in feite de bevoegdheid in de toekomst richtlijnen voor te stellen op het terrein van Justitie.

Alle Haagse departementen hebben bezwaren tegen het EG-voorstel. Ingewijden vrezen dat de Commissie-voorstellen voor Nederland kunnen betekenen dat op termijn het terughoudende drugsbeleid moet worden beëindigd.

Op de departementen wordt ervan uitgegaan dat minister Van den Broek en premier Lubbers zich niet tegen het voorstel zullen verzetten. Een veto willen zij niet uitspreken als Nederland daarmee alleen staat. Het onderwerp staat voor komende vrijdag op de agenda van de ministerraad. D66-afgevaardigde Wolffensperger wil deze week opheldering vragen aan minister Van den Broek tijdens een spoeddebat.

Het voorgestelde drugswaarnemingscentrum zou de Commissie en de lidstaten van de EG moeten voorzien van vergelijkbare informatie over verdovende middelen en alle consequenties van drugsgebruik. Het centrum zou bovendien nauw samenwerken met Europol, Interpol en de douane-auto riteiten. Dat zijn politie-organisaties waar de Commissie zich op grond van het nieuwe Unie-verdrag expliciet buiten moet houden.

    • Frank Vermeulen