"Loonruimte welzijnssector onvoldoende'

DEN HAAG, 9 JUNI. De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Welzijnssector (FWW) stemt nog niet in met het kabinetsvoorstel om voor 1992 en 1993 in de zorg- en welzijnssector jaarlijks een loonstijging van drie procent mogelijk te maken.

De FWW vindt de vorige week geboden loonruimte onvoldoende om naast goede CAO's voor 1992 en 1993 een begin te maken met het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt in de thuiszorg, gehandicaptenzorg (dagverblijven en tehuizen en sociaal-pedagogische diensten) en jeugdhulpverlening. Ten minste 300 miljoen gulden is nodig om deze knelpunten weg te werken en daarmee zou nu een begin moeten worden gemaakt, aldus de FWW.

In een gesprek morgen met minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) proberen de FWW en de daarbij aangesloten werkgeversverenigingen afspraken te maken over het aanpakken van specifieke problemen in de thuiszorg, dagverblijven en tehuizen en jeugdhulpverlening. De uitkomst van dit gesprek zal voor de FWW een rol spelen bij de beoordeling van het loonbod van het kabinet.

Het kabinetsaanbod is wel aanvaard door de werkgeversorganisatie NZf (gezondheidszorg). In de gezondheidszorg worden de CAO-besprekingen op 16 juni hervat. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) neemt morgenmiddag een besluit over het al dan niet accepteren van het loonbod van het kabinet en een eventuele hervatting van het CAO-overleg.

De acties in de zorgsector, die vandaag de zesde week zijn ingegaan, gaan volgens de bonden door tot er een goede CAO op tafel ligt.