Londen wil protocol bij "Maastricht'

LONDEN, 9 JUNI. Groot-Brittannië werkt aan een nieuw protocol bij het Verdrag van Maastricht waarin de bevoegdheden van de Europese Commissie worden beperkt. De Britse regering hoopt met een dergelijke verklaring, die door alle twaalf EG-landen moet worden ondertekend, ruimte te scheppen voor een tweede referendum over het verdrag in Denemarken.

De Denen wezen vorige week "Maastricht' met een nipte meerderheid af. Om in werking te treden moet het verdrag voor een politieke en monetaire unie door alle twaalf EG-landen worden geratificeerd.

De verklaring, die in de vorm van een protocol aan de bestaande tekst zou worden gehecht, zou een interpretatie moeten geven van het verdrag. Centraal zou daarbij het beginsel "subsidiariteit' staan: beslissingen worden zo dicht mogelijk bij de burger genomen. Er zouden volgens de Britten duidelijke grenzen moeten worden gesteld aan de bevoegdheden van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG.

De onderhandelingen over de eigenlijke tekst hoeven dan niet te worden heropend. De EG-ministers van buitenlandse zaken wezen vorige week heropening van de onderhandelingen af en verklaarden dat zij ondanks het Deense referendum met de ratificatie van het verdrag doorgaan.

Het idee voor een apart protocol is vanmorgen naar buiten gebracht door een Lagerhuislid van de regerende Conservatieven, David Howell. Kringen rondom minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd bevestigen dat het een van de plannen is waaraan Londen werkt om het probleem op te lossen dat door het Deense Nee is ontstaan. Groot-Brittannië wordt op 1 juli voor een half jaar voorzitter van de Raad van Ministers van de EG.

Het Britse parlement zal nog voor het zomerreces een extra debat houden over de gevolgen van het Deense referendum. Opiniepeilingen dit weekeinde gaven zowel in Groot-Brittannië als in Duitsland meerderheden te zien voor het organiseren van eigen referenda over "Maastricht'. (Reuter)