Kamer: geen extra steun voor Aruba in hotel-debâcle

ROTTERDAM, 9 JUNI. De grote partijen in de Tweede Kamer en Eerste Kamer willen niet dat de regering extra geld ter beschikking van Aruba stelt om een financieel debâcle bij de bouw van drie grote hotels op het eiland te helpen oplossen. Dit zegt de voorzitter van de Nederlandse parlementaire delegatie, het VVD-Tweede Kamerlid mr. J.C. Wiebenga.

Aruba kampt al geruime tijd met grote financiële problemen omdat de bouw van drie luxe hotels niet kon worden voltooid door faillissementen van de Italiaanse aannemers Beico SPA en Sicel. Het vorige Arubaanse kabinet verleende op de financiering van de hotels een garantie van de overheid met goedkeuring van de Nederlandse regering. De Italiaanse banken die voor het startkapitaal zorgden, eisen nu geld van de Arubaanse regering.

Premier Nelson Oduber van Aruba heeft Den Haag om extra steun gevraagd, maar het is zeer de vraag of Nederland bereid is mee te betalen. Volgens een rapport dat is opgesteld door een commissie onder leiding van de Nederlandse oud-premier mr. B.J. Biesheuvel, zou op korte termijn een fonds van 50 miljoen gulden moeten worden gevormd om twee van de drie hotels te voltooien. Het derde hotel zou wellicht met commerciële leningen kunnen worden gebouwd.

Vorige week zijn parlementaire delegaties uit Aruba en de Nederlandse Antillen in Den Haag op bezoek geweest voor het jaarlijkse overleg. Bij die gelegenheid vroeg de voorzitter van het Arubaanse parlement, F. Flanegin, om steun voor het Arubaanse streven om het tekort op Nederland te verhalen. De Nederlandse delegatie voelt daar echter niets voor. Ook van Antilliaanse zijde is geen steun voor het extra beroep op Nederland te verwachten. Beide delegaties vinden dat de Arubaanse economie nu goed genoeg draait om het probleem zelf op te lossen.

In de bouw van de drie hotels op het eiland is tot nu toe tientallen miljoen guldens geïnvesteerd, maar volgens de commissie-Biesheuvel is dat geld voor het grootste deel verloren gegaan. De drie lege betonnen staketsels zijn gedurende de laatste twee jaar zodanig door weer en wind aangetast en gecorrodeerd, dat het meeste werk moet worden overgedaan. Bovendien voorziet de commissie-Biesheuvel dat de hotels door de sterk gestegen bouwkosten de eerste tien jaar verliesgevend zullen zijn.