Hoge prijzen voor J.C. Bloem

AMSTERDAM, 9 JUNI. Onder grote publieke belangstelling is bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper afgelopen week een grote collectie moderne Nederlandse en buitenlandse letterkunde geveild, afkomstig uit de bibliotheek van de in 1974 overleden letterkundige Victor E. van Vriesland en van Clara Eggink, de voormalige echtgenote van J.C. Bloem.

Onverwacht veel bracht het manuscript op van het Liber Amicorum dat Bloem in 1957 ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag kreeg aangeboden. Het manuscript, waar ook het Letterkundig Museum belangstelling voor had getoond, ging na een felle biedstrijd, voor 17.000 gulden - ruim vier keer de richtprijs - naar een anonieme particulier.

Ook voor andere publikaties van Bloem werden onverwacht hoge prijzen betaald, evenals voor publikaties en handschriften van Du Perron.