Grensconflict Eems voor Raad van State

DELFZIJL, 9 JUNI. De gemeente Delfzijl heeft vrijdag de vraag waar de grens loopt tussen Nederland en Duitsland in Eems en Dollard voorgelegd aan de Raad van State.

Delfzijl ging in beroep tegen de beslissing van de provincie Groningen om goedkeuring te onthouden aan het deel van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het door Duitsland betwiste grensgebied. Het meningsverschil over de loop van de grens dateert al van voor de Tweede Wereldoorlog. Groningen wil in het midden laten waar de grens loopt, om de goede verstandhouding met Duitsland binnen het regionale samenwerkingsverband "Eems-Dollard Regio' niet in gevaar te brengen.