Freek de Jonge weigert prijs

SCHEVENINGEN, 9 JUNI. De caberetier Freek de Jonge zal de hem vorige week toegekende Nationale Scheveningen Cabaretprijs 1992 niet in ontvangst nemen. Hij voelt zich, zegt hij, al genoeg geprezen door het publiek, “en daar hoeven voor mij nog niet eens prijzen bij”.

De Jonge kreeg de prijs uitgereikt voor zijn nieuwste theatershow Losse Nummers. Volgens het juryrapport “is De Jonge de lachdwang voorbij. Hij staat absoluut aan de top: fascinerend, fabuleus en subliem, juist omdat hij subtiliteit, stilte en tederheid aandurft en beheerst. Het is een belevenis Freek de Jonge aan het werk te zien.”

De Stichting Bevordering Cabaretkunst kende de Begeleidersprijs 1992 toe aan de begeleiders van Paul van Vliet. Volgens de jury zijn Cees van der Laarse, John Eskes, Klaas van Dijk en André Hoekstra “geen begeleiders in de geijkte betekenis van het woord. Zij bepalen mede de sfeer van de show.”