Eindexamen

Bij tekst 1 van het examen VWO Frans staat als voetnoot: "Simone Veil': Frans politica, was onder meer minister van gezondheid en voorzitter van de Raad van Europa'.

Diegenen op het ministerie van onderwijs en wetenschappen die nu nog het verschil tussen Raad van Europa en de Europese Gemeenschap niet kennen, en die niet weten dat Simone Veil behalve als verantwoordelijk Frans minister nooit iets met de Raad van Europa te maken heeft gehad, maar wel voorzitter van het Europees Parlement was van 1979 tot medio 1982, dienen hun eindexamen over te doen.

    • Drs. G.M. de Vries
    • Drs F.A. Wijsenbeek