Duitse jongeren zorgen voor roerige nachten in Renesse

RENESSE, 9 JUNI. Pinksteren in Renesse. Dat betekent volgens gemeentevoorlichter G. van Breugel traditiegetrouw een enorme drukte van - vooral Duitse - jongelui. “Je hebt de hoek waar de jongeren uit Bonn zitten, uit Keulen, noem maar op. Ze spreken in Duitsland met elkaar af en treffen elkaar hier. Elk jaar zijn het er meer.”

Afgelopen weekeinde was het weer prijs. De politie beklaagt zich over een paar "roerige' nachten. Dronken vakantiegangers bekogelden passerend verkeer met bierblikjes en vernielden auto's. Toen de politie zich ermee bemoeide, kreeg zij de volle laag. Veertig arrestanten belandden in de cel. Van Breugel doet er laconiek over. “Dat jongerentoerisme hebben we nu eenmaal. Het levert overlast op, maar het brengt ook veel geld in het laatje. Het gaat ons er dus niet om die jongelui weg te krijgen.”

Maar - en dáár laat de gemeente geen onduidelijkheid over bestaan - men dient zich te gedragen. Vorige week werden overal in de gemeente Westerschouwen, waartoe Renesse behoort, opvallende borden geplaatst: onder de kop "Toeristmenu voor Ongemanierde Gasten' werd opgesomd wat onwillige toeristen kunnen verwachten wanneer zij de regels overtreden. Zo kost openbare dronkenschap of zelfs het nuttigen van alcohol op straat 50 gulden, bevuiling of beschadiging van de natuur komt op hetzelfde bedrag en verstoring van de openbare orde kost bijna het dubbele.

De borden worden deze week weer weggehaald. Lokale ondernemers vonden ze te onvriendelijk en het Nederlands Bureau voor Toerisme dreigde met juridische stappen: de term "Toeristmenu' werd volgens de organisatie in een kwaad daglicht geplaatst.

Volgens Van Breugel hebben de borden hun dienst bewezen. “We hebben er flink de aandacht mee getrokken. Het ging erom dat we onze vaste gasten wilden laten zien dat wij waken over de kwaliteit van het toerisme. En dat is gelukt.”

Westerschouwen is niet alleen populair bij jongeren, maar ook bij andere categorieën vakantiegangers. Vorig jaar telde de gemeente (met ruim 5000 inwoners) ongeveer 2,5 miljoen toeristische overnachtingen en alles wijst erop dat dit aantal alleen maar zal stijgen. De recreatiegemeente komt daarmee in de positie dat ze ten onder dreigt te gaan aan haar eigen succes. “In de zomermaanden komen we om in het autoblik. De wegen slibben dicht en op terrasjes word je zowat bedwelmd door autogassen. Het is gewoon niet leuk meer”, aldus Van Breugel.

De gemeente bedacht een ambitieus plan om het tij te keren. Er werd niet voor gekozen het aantal toeristen terug te brengen. Immers, meer dan 80 procent van de plaatselijke beroepsbevolking verdient een dik belegde boterham aan het toerisme. Westerschouwen koos er voor het autogebruik rigoureus terug te dringen. In de toekomst wordt het toeristen moeilijk gemaakt in de gemeente de auto te gebruiken. In ruil daarvoor komt er een fijnmazig fietspadennet en gratis openbaar vervoer. Bij hotel- en campingarrangementen krijgen vakantiegangers automatisch de beschikking over fietsen. De eerste gevolgen zijn deze zomer al merkbaar.

Bij de hoofdweg naar het dorp Renesse zijn maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer af te remmen, er komt een gratis zomerbus en ambtenaren werken aan een ingrijpend verkeerscirculatieplan. “Als we dit niet doen”, verzekert Van Breugel, “slachten we de kip met de gouden eieren en gaan de gasten op zoek naar een andere vakantiebestemming.”

De plannen zullen miljoenen kosten. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Van Breugel: “De gemeente zelf wil graag investeren en ook de provincie en plaatselijke ondernemers hebben positief gereageerd. Verder hopen we op een forse rijkssubsidie. We passen precies in het milieubeleid en we zijn andere gemeenten ver vooruit met onze plannen. Dus waarom zouden we daarvoor niet beloond worden.”

    • Annet van Eenennaam