'Diep bezorgd over verklaring'

Passages uit de brief die de VS hebben verstuurd aan de regeringen van Nederland, Zwitserland en Oostenrijk.

“Wij hebben gemerkt dat leden van uw delegatie bij de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling pogingen zouden willen doen om een verklaring samen te stellen over klimaatveranderingen, die door gelijkgezinde landen in Rio ondertekend zou kunnen worden.

Hoewel wij begrijpen dat niet alle delegaties die hebben deelgenomen aan de onderhandelingen die zijn uitgemond in een voorlopig klimaatverdrag volledig tevreden zijn met het resultaat, geloven wij dat het aannemen van het verdrag op 9 mei in New York een belangrijk, actiegericht proces in werking heeft gezet betreffende klimaatveranderingen op lange termijn.

Wij zijn van plan de conventie in Rio te tekenen tijdens de UNCED en deze zo snel mogelijk in werking te laten treden; we willen tevens een actieve rol spelen bij de voorbereidingen van het intergouvernementele onderhandelingscomité, indertijd voorafgegaan aan het in werking treden van de conventie.

Desalniettemin zijn wij diep bezorgd over pogingen om daarnaast in Rio te komen tot een verklaring over klimaatveranderingen. In het bijzonder een collectieve, openbare inspanning om in Rio de verschillen tussen onze benaderingen op klimaatgebied te onderstrepen, zouden wij beschouwen als in wezen bedoeld om de VS te isoleren en in verlegenheid te brengen, en daarmee als niet-constructief en niet van nut bij het bouwen aan het global partnership dat nodig is om vat te krijgen op het belangrijke vraagstuk van het milieu.''

Ontvangen in Den Haag op 8 juni 1992

Afzender: State Department, Washington