Charles, Diana en de media: het is echt mis

LONDEN, 9 JUNI. De speculatie over het huwelijk van de Britse troonopvolger, prins Charles, heeft in de Britse pers nu zo'n punt van verhitting bereikt dat alleen op grond daarvan al gevreesd moet worden dat de relatie tussen de prins en de prinses van Wales onder grote spanning staat.

De Britse monarchie is op een zodanige manier in opspraak dat premier Major zich gedwongen heeft gevoeld het koningshuis in bescherming te nemen. Het hoofd van de Anglicaanse kerk, aartsbisschop Carey, heeft de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Charles en Diana door sommige secties van de media veroordeeld. De Press Complaints Commission, de zelfregulerende waakhond over journalistiek fatsoen en onfatsoen, heeft zich gisteren openlijk gedistantieerd van de toon en de manier van rapporteren over het prinselijk huwelijk - maar zonder zichtbaar effect in de ochtendbladen vandaag.

De obsessieve aandacht voor het elf jaar oude huwelijk van prins Charles en zijn vrouw is vooral gevoed door de grootste en belangrijkste zondagskrant, The Sunday Times. Die publiceerde dit weekeinde de eerste samenvatting van een nieuw boek over Diana van de hand van de journalist Andrew Morton. Morton, die zich na alle furore over zijn meesterwerk miljonair kan noemen, en The Sunday Times suggereren dat de inhoud van het boek door Diana indirect gesanctioneerd is. De prinses komt uit het boek tevoorschijn als een diep ongelukkige jonge vrouw, die in het proces van Assepoester tot koningin-in-spe geen enkele steun van haar echtgenoot heeft gekregen en die door de rest van de koninklijke familie is genegeerd. Er is verder sprake van vijf zelfmoordpogingen die door Charles als “aandachttrekkerij” zouden zijn afgedaan.

Buckingham Palace heeft ontkend dat de prinses haar medewerking aan Morton heeft verleend. Desondanks wordt het boek opgesierd met veertig foto's uit haar privé-collectie. De suggestie wordt gewekt dat prins en prinses, en niet voor het eerst, elk via derden hun imago trachten te verkopen en dat de prinses vastbesloten is dit keer te winnen.

Voor de pers komt de furore op een cruciaal moment. De regering heeft al eerder gedreigd de pers aan banden te zullen leggen, als zij zich niet gedraagt. Die waarschuwing, bijna anderhalf jaar oud, heeft redelijk succes gehad - tot nu toe. Volgende maand evalueert minister David Mellor de noodzaak tot overheidsregulering. De Press Complaints Commission, die voor de helft uit journalisten en voor de helft uit buitenstaanders bestaat, veroordeelde gisteren het gedrag van sommige kranten. De verklaring was tot stand gekomen onder sterke druk van vooral de buitenstaanders in de PCC, onder wie een voormalige hofdame van prinses Margaret.

    • Hieke Jippes