Bouw vuilverbrander gaat niet door

DEN HAAG, 9 JUNI. Het Samenwerkingsverband Afvalverwijdering Zuid-Holland West (SAVA) ziet af van de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie aan de rand van het Prins Clausplein in Leidschendam.

Met een conglomeraat van ondernemers met wie reeds contracten waren afgesloten is een schikking getroffen van zeventien miljoen gulden. Dat bedrag zal moeten worden opgebracht door 35 gemeenten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Het Samenwerkingsverband ziet af van het plan omdat de prognosen voor de toekomstige afvalstroom een verantwoorde bedrijfsvoering voor dit zogeheten Gavi-project niet rechtvaardigen. Eén van de meest voor de hand liggende opties is nu het afval te vervoeren naar de AVR in Rijnmond en GEVUDO in Dordrecht. In het GAVI-plan was al 24,3 miljoen gulden geïnvesteerd.