Beieren onthoudt steun aan verdrag van Praag en Bonn

BONN, 9 JUNI. De Vrijstaat Beieren zal in de Bondsraad geen steun geven aan het Tsjechoslowaaks-Duitse vriendschapsverdrag. Dit heeft de Beierse premier, Max Streibl (CSU), gezegd op het jaarlijke zogenoemde Pfingsttreffen van de Sudetendeutsche Landsmannschaft. Dat verdrag is al aanvaard in de Bondsdag en mag ondanks het Beierse nee ook in de Bondsraad op een (grote) meerderheid rekenen. In de Bondsdag heeft de CSU vóór het verzoeningsverdrag tussen Praag en Bonn gestemd, zij het met moeite. CSU-voorzitter Theo Waigel (minister van financiën in Bonn) bleef dat voorstemmen ook op het Pfingsttreffen verdedigen.

Voor 60.000 Sudeten-Duitsers, die hem met applaus beloonden, kritiseerde Streibl niet zozeer de inhoud van het verdrag als de schriftelijke uitleg die de regering in Praag eraan geeft. Daarin wordt de hardhandige verdrijving van de Sudeten-Duitsers uit Bohemen, in '45/'46, neutraal omschreven als “hun vertrek”. Dat noemde Streibl “een klap in het gezicht” van de Sudeten-Duitsers, die in veel gevallen menen dat zij wederrechtelijk verdreven zijn en aanspraak maken op hun vroegere eigendommen in Bohemen of een voorkeursrecht op terugkoop daarvan wensen.

Op Streibls rede zijn direct scherpe reacties uit andere partijen gevolgd. De vice-voorzitter van de SPD, Wolfgang Thierse, wil een wettelijke regeling die verbiedt dat Duitsers nog claims presenteren op eigendommen van ruim veertig jaar geleden. Hij sprak van “schaduwen uit het verleden die een nieuw begin niet mogen beschadigen”. De FDP-Bondsdagspecialist Ulrich Irmer: “Nu laat de CSU haar masker vallen. Streibl sprak een meervoudige oorlogsverklaring uit: tegen de kansen van de democratie in Tsjechoslowakije, tegen zijn eigen groep in de Bondsdag en ten slotte ook tegen de Sudeten-Duitsers zelf”.