Adviesraad: VN-eenheden voor preventieve acties

DEN HAAG, 9 JUNI. De Verenigde Naties moeten speciaal getrainde militaire eenheden beschikbaar hebben, die op elk gewenst moment kunnen worden ingezet voor preventieve acties om de vrede in een bepaald gebied te handhaven.

Dit bepleit de Adviesraad Vrede en Veiligheid in een rapport, dat is opgesteld op verzoek van de ministers van buitenlandse zaken en defensie. VN-lidstaten - ook Nederland - moeten de eenheden voor deze "VN-interventiemacht' paraat houden. De VN moeten zich veel meer dan in het verleden richten op het voorkomen van conflicten, in plaats van pas op te treden nadat een conflict is uitgebroken en uitgevochten, zo staat in het rapport van de Adviesraad, dat is opgesteld door een twaalf leden tellende werkgroep onder voorzitterschap van prof.dr. G. van Benthem van den Berg. Al bij “een bedreiging van de vrede” zou de interventiemacht in actie kunnen komen.