Weekoverzicht

De kiezers in Denemarken hebben de Europese Gemeenschap een schok bezorgd met hun "nej' tegen het Verdrag van Maastricht.

Iets meer dan 50 procent van de kiezers liet per een referendum weten een verdere politieke en monetaire integratie in Europa niet te zien zitten, al kan de uitslag ook worden opgevat als een motie van wantrouwen tegen de eigen Deense politici. De overige EG-landen hebben weliswaar laten weten gewoon door te gaan, maar het staat wel vast dat de Europese samenwerking een klap heeft opgelopen.

Een goede graadmeter vormen altijd de financiële markten. De Economische Monetaire Unie (EMU) kan door de Deense volksuitspraak vertraging oplopen. Valutahandelaren waren dan ook nerveus. Zij stortten zich op de Duitse mark, in zulke omstandigheden nog altijd een veilige haven. Andere EG-munten, die in het EMS nauw aan elkaar zijn verbonden, moesten inleveren. De Italiaanse centrale bank zag zich genoodzaakt de rente te verhogen om de zwakke lire te steunen.

In Rio de Janeiro is de VN-milieuconferentie van start gegaan. De Verenigde Staten zijn voor velen “de vieze man” van de conferentie. Washington weigert het verdrag over bio-diversiteit te ondertekenen. Het klimaatverdrag is al gekortwiekt, omdat de VS geen keiharde afspraken wenst over de uitstoot van broeikasgassen. De komende week kan nog een forse botsing opleveren met de ontwikkelingslanden. De zeven rijke industrielanden (G-7) weigeren vooralsnog een apart "Groen Fonds' in te stellen voor milieuhulp. Het arme Zuiden ligt door de geringe toeschietelijkheid van het Noorden dwars bij de opstelling van een verklaring over het behoud van de bossen.

Twijfel over de voortgang van hervorming van de Russische economie neemt toe. De president van de Russische centrale bank, Georgi Matjoekin, diende zijn ontslag in na kritiek vanuit het parlement op zijn strakke monetaire beleid, dat de economie zou "wurgen'. Hetzelfde parlement weigerde echter het ontslag te aanvaarden. Het Russische kabinet kreeg er drie vice-premiers bij. De benoemingen worden gezien als een poging om conservatieve afgevaardigden tevreden te stellen. Bovendien verklaarde een economisch adviseur van president Jeltsin dat “de tactiek” van de economische hervorming zal worden gewijzigd. Volgens adviseur Alexei Oeljoekajev was er sprake van “een zeker compromis”. Hij zei ook dat men bij het Internationale Monetaire Fonds de wenkbrauwen misschien zal fronsen. Maar volgens hem is het fonds niet adequaat geïnformeerd.

De Amerikaanse auto-industrie zit in de lift. De "Grote Drie' zagen vorige maand hun verkopen stijgen. Nog belangrijker was dat hun aandeel op de binnenlandse markt groeide ten koste van de Japanse producenten. General Motors, Ford en Chrysler kwamen op 66,2 procent. Vorig jaar was hun marktaandeel nog 63,8 procent. De Japanners zagen hun aandeel teruglopen van 39 naar 36 procent.

Het Britse parlement wil een officieel onderzoek instellen naar het bestaan van particuliere bedrijven die, buiten het bereik van schuldeisers en pensioengerechtigden, nauwe banden onderhouden met de zoons van de vorig jaar verdronken omstreden mediamagnaat Robert Maxwell. Gepensioneerden van het Maxwell-concern, die zijn getroffen door een greep in de pensioenkas, reageerden woedend op het nieuws dat er in Liechtenstein nog bedrijven van de familie Maxwell blijken te zijn geregistreerd.

Tussen Deutsche Aerspace (Dasa) en overnamekandidaat Fokker laaide een ruzie op over wie in het beoogde samenwerkingsverband de leiding krijgt bij het ontwerpen, bouwen en verkopen van regionale vliegtuigen. Dasa-voorzitter Schrempp zei dat het industriële leiderschap bij zijn onderneming zal berusten. Na een een boze reactie van Fokker hield een Dasa-woordvoerder het erop dat het allemaal een “misverstand” was.

    • Hans Buddingh'