Voortgang van "Simons' pas in 1993 beslist

DEN HAAG, 6 JUNI. Pas volgend voorjaar zal het kabinet bezien in welke mate en in welk tempo de stelselherziening in de gezondheidszorg moet worden voortgezet. Dat zei minister-president Lubbers gisteren na afloop van de ministerraad.

Tot voorjaar 1993 zal het kabinet de effecten van reeds genomen maatregelen bestuderen. Verdere uitvoering is afhankelijk van de uitkomst daarvan, zo liet Lubbers weten. Hij gaf een toelichting op de brief die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en minister d'Ancona (WVC) gisteren over de voortgang van stelselwijziging naar de Tweede Kamer stuurden.

Beide bewindslieden zullen de komende tijd met ziektekostenverzekeraars en instellingen en medici overleggen over de vraag hoe en wanneer maatregelen kunnen worden ingevoerd. De medewerking van verzekeraars en hulpverleners achten zij van groot belang voor de voortgang van de stelselwijziging.

Op zijn vroegst in 1994 zullen verdere stappen van enige betekenis op weg naar een voor iedereen verplichte basisverzekering worden genomen. Simons denkt daarbij aan het overbrengen van de tandartshulp en para-medische voorzieningen zoals fysiotherapie naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Sinds 1989 wordt deze volksverzekering die alle Nederlanders verzekert tegen zware risico's zoals langdurige opname in ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische ziekenhuizen, uitgebreid met medische voorzieningen uit het ziekenfondspakket en de particuliere polissen. Geleidelijk zou zo het onderscheid tussen beide verzekeringssoorten verdwijnen. Aanvankelijk had ongeveer 95 procent van al deze voorzieningen in 1995 in de AWBZ moeten zijn ondergebracht.

Bij het zich bezinnen op de maatregelen die al zijn ingevoerd, noemde Lubbers de afschaffing van de contracteerplicht. Ziektekostenverzekeraars zijn sinds 1 januari dit jaar niet meer verplicht met elke zorgaanbieder (instelling, arts) in hun regio zaken te doen. Verzekeraars en de medici zullen nadrukkelijk bij de verdere afwegingen worden betrokken, zo blijkt uit de brief van Simons.

Het Tweede-Kamerlid Lansink (CDA) is blij met de brief. Het belangrijkste is dat er een pas op de plaats wordt gemaakt, aldus de CDA'er. Coalitiepartner PvdA is verheugd dat het kabinet nog steeds streeft naar een basisverzekering tegen ziektekosten in de vorm van een uit te breiden AWBZ.