Protest redacties tegen plannen VNU

EINDHOVEN, 6 JUNI. De VNU Dagbladengroep moet onmiddellijk afzien van de voorgenomen personeelsreductie van 5 procent.

Dat hebben de redactie-vertegenwoordigers in de medezeggenschapsorganen van de betrokken regionale dagbladen gisteren na overleg met de journalistenvakbond NVJ geëist. Volgens de vakbond is er een breed verzet tegen de voorgenomen maatregelen. De directie krijgt een week de tijd om op de eisen te reageren. Mocht een positieve reactie uitblijven, dan overweegt de NVJ acties.