Premies omhoog voor hogere salarissen in zorg- en welzijnssector

DEN HAAG, 6 JUNI. Van de 500 miljoen gulden die het kabinet in 1992 en in 1993 uittrekt om een loonsverhoging te betalen in de zorgsector en het welzijnswerk, moet 350 miljoen per jaar worden opgebracht door de verzekerden. Daartoe worden de inkomensafhankelijke ziekenfonds- en AWBZ-premies verhoogd met 0,1 procentpunt.

De overige 150 miljoen moet worden gevonden op de begrotingen van alle ministeries. Dat maakte minister-president Lubbers gistermiddag bekend na afloop van de ministerraad, waar werd gesproken over de dekking van het miljard dat het kabinet de zorgsector heeft toegezegd. De loonsverhoging die daarmee kan worden gefinancierd bedraagt drie procent.

De minister-president ontkende dat de nieuwste voorstellen in de gezondheidszorg ten koste gaan van de pogingen van het kabinet iets te doen aan de achterstand in de lerarensalarissen. Lubbers gaat ervan uit dat minister Ritzen (onderwijs) deze achterstand zal wegwerken met geld dat vrijkomt door een extra verlaging van de uitgaven van wachtgelden in het onderwijs.

In een gesprek met werkgevers in de zorgsector maakten minister De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid) donderdag bekend dat een loonsverhoging niet langer betaald hoeft te worden uit een verlaging van de pensioenpremies, zoals het kabinet eerder voorstelde.

Bonden en werkgevers in de gezondheidszorg hervatten hun CAO-besprekingen op dinsdag 16 juni. Alle bonden gaan in op de uitnodiging daartoe van de grootste werkgeversorganisatie, de Nationale Zorgfederatie (NZF).

In de uitnodiging voor hervatting van het overleg schrijft de NZF ervan uit te gaan dat er geen reden meer is voor acties. Volgens de bonden gaan de acties, zoals werkonderbrekingen, zondagsdiensten en opnamestops, echter door tot er een goede CAO is.

De acties zijn nu niet meer bedoeld om het kabinet onder druk te zetten, aldus de bonden, maar om de werkgevers te bewegen de vakbondseisen te accepteren. Volgens de FNV-bond AbvaKabo zijn dinsdag en woensdag na Pinksteren in het ziekenhuiswezen, bejaardenzorg en het kruiswezen acties bij in totaal 79 instellingen. Woensdag wordt een regionale manifestatie gehouden in het De Weverziekenhuis in Heerlen.