Nederlands initiatief Rio niet levensvatbaar

RIO DE JANEIRO, 6 JUNI. Het Nederlandse initiatief om te komen tot een "alternatieve klimaatverklaring' waarin een aantal landen tijdens de wereldmilieuconferentie in Rio alsnog harde toezeggingen doet over de reductie van kooldioxyde-uitstoot, is waarschijnlijk niet levensvatbaar.

De Europese Commissie heeft het voorstel gisteren, tijdens de tweede vergaderdag van de UNCED, scherp van de hand gewezen. “Nederland schiet er niets mee op mooier te willen zijn dan zijn buurman”, zei directeur-generaal milieu van de Europese Commissie L.J. Brinkhorst gisteren.

“Alleen wanneer de Europese Gemeenschap als geheel zo'n voorstel draagt, is het geloofwaardig”, aldus Brinkhorst. Het project van minister Alders (VROM) wordt nu gesteund door Zwitserland, Oostenrijk en twee Polynesische atollen.

De Europese Commissie wil juist dat het huidige verdrag, dat gisteren door de eerste tien landen (waaronder Nederland) werd ondertekend, de basis vormt voor een strenge klimaatpolitiek. Daartoe dienen de ondertekenaars hun eerder toegezegde reducties te bevestigen en dienen zij het verdrag snel te ratificeren, waarna onderhandelingen kunnen beginnen over het protocol waarin de reducties worden geregeld.

Het huidige klimaatverdrag is sterk afgezwakt onder invloed van de VS, die zich niet wilden vastleggen op specifieke reducties van kooldioxyde. De EG had in het verdrag vastgelegd willen zien dat de ondertekenaars vanaf het jaar 2000 hun kooldioxyde-uitstoot zouden hebben teruggebracht tot op het niveau van het jaar 1990.

Een nieuw internationaal instituut zal toezicht houden op het naleven van de afspraken die in Rio gemaakt zullen worden, zo werd vandaag bekend. De Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD) wordt een inter-gouvernementele instantie, die direct aan de Algemene Vergadering van de VN zal rapporteren over urgente en veelomvattende milieukwesties, en in andere gevallen via de Economische en Sociale Commissie van de VN (ECOSOC). De CSD zal daarmee dezelfde gezaghebbende en min of meer onafhankelijke positie hebben als de Mensenrechtencommissie van de VN.

Het biodiversiteitsverdrag is gisteren voor ondertekening opengesteld. De VS staan nu vrijwel alleen in hun weigering dit verdrag tot behoud van de biologische verscheidenheid te tekenen, nu ook Japan heeft laten weten het verdrag te zullen tekenen. President Bush werd gisteren in verlegenheid gebracht door het uitlekken van een oproep van zijn delegatieleider in Rio, William Reilly, om het verdrag toch te tekenen.

    • Hans Steketee