Kardinaal

Een bericht "Kruistocht van Vaticaan' (NRC Handelsblad, 1 juni) heeft het over de kardinaal-aartsbisschop van Canterbury; en ik denken dat de Anglicaanse kerk, waarvan hij het geestelijk hoofd is, al 'n paar eeuwen met Rome gebroken heeft. Of heeft uw correspondent hem ten onrechte een Roomse functie toebedeeld?

    • Mr. Stan Smeets