Ierse premier zeker van succes referendum

DUBLIN, 6 JUNI. Nadat Denemarken, óók een klein land en óók in een referendum, deze week "nee' had gezegd tegen het Verdrag van Maastricht, richten aller ogen zich nu op Ierland, waar op 18 juni ook een volksstemming over "Maastricht' wordt gehouden. Als na Denemarken ook Ierland weigert, is het vastberaden optimisme van "gewoon doorgaan' dat de EG-ministers van buitenlandse zaken gisteren in Oslo demonstreerden immers niet meer vol te houden en stort het Verdrag vrijwel onherroepelijk in.

Premier Albert Reynolds heeft steeds volgehouden dat de akkoorden van Maastricht Ierland immense economische en politieke voordelen brengen: zes miljard pond in structurele en achterstand-vergoedende hulp alleen. Hij zegt ook na het Deense besluit ervan overtuigd te zijn dat de Ieren het verdrag zullen steunen. “Crisis? Er is een crisis in Denemarken misschien, maar daar is in Ierland geen sprake van”, zei Reynolds gisteren ferm. “Wij gaan op 18 juni op volle kracht vooruit. Met, zoals altijd, de vlag in top voor Europa.”

In het katholieke Ierland wordt de discussie over Maastricht ten nauwste in verband gebracht met een daar zeer omstreden kwestie: de abortus. De Ierse premier zegt dat hij een "ja' op 18 juni zal beschouwen als “een aanwijzing dat de Ierse bevolking wenst dat Ierse vrouwen vrijuit naar het buitenland kunnen reizen (om daar een abortus te ondergaan). Alles wat ons dan nog te doen staat, is ervoor te zorgen dat die wens dan ook hetzij in wetgeving, hetzij in een tweede referendum spijkerhard wordt vastgelegd”. Reynolds ontwijkt de vraag of een liberalere opstelling ten opzichte van morele onderwerpen als abortus, homoseksualiteit, echtscheiding en anticonceptie de prijs is die de Ierse samenleving zal moeten betalen in ruil voor een nauwer contact met de rest van Europa.