Amsterdam Rubber begint bevredigend

Voor alle werkmaatschappijen van Amsterdam Rubber (onder meer specerijen, grondstoffen voor de voedselindustrie en conserven) valt dit jaar een bevredigende (kostendekkende) activiteit te constateren, schrijft directeur D.B. Gottesmann zegt in het jaarverslag over 1991.

Hij is optimistisch voor de toekomst. De winst kwam vorig jaar uit op 4,8 miljoen gulden tegen 8,2 miljoen verlies in 1990. De winst overtreft ruimschoots eerder gedane voorspellingen. Na het dividendloze 1990 wordt nu een uitkering voorgesteld van 10 cent per aandeel. De omzet daalde met 3,1 procent tot 398 miljoen gulden terwijl de winstmarge verbeterde van 5,9 naar 6,5 procent.