Wethouder: Fodor elders voortzetten

AMSTERDAM, 5 JUNI. De Amsterdamse cultuurwethouder Ernst Bakker (D66) blijft bij zijn voornemen museum Fodor op te heffen ten gunste van uitbreiding van het Stedelijk Museum. Wel heeft hij hoofdconservator F. Wagemans van Fodor en directeur W. Beeren van het Stedelijk, die tevens directeur is van Fodor, uitgenodigd voor een gesprek over een mogelijke voortzetting elders van het museum, dat zich richt op jonge, Amsterdamse kunstenaars.

Dit bleek gisteren op een commissievergadering over het Kunstenplan van Amsterdam. Op het moment dat de wethouder de kwestie Fodor te sprake bracht, drongen ongeveer vijftig kunstenaars naar voren, die hem door middel van een sirene en gescandeerd handgeklap het spreken onmogelijk maakten. Zij deden dat uit protest tegen de bezuiniging van acht ton op Fodor, het totale budget van het museum dat is overgeheveld naar de nieuwbouw van het Stedelijk. Beeldend kunstenaar Peter Giele stelde dat de stad niet zonder een stedelijk huis voor de kunsten kan. “Daar moet een locatie voor zijn èn een budget”. Na een korte onderbreking van de vergadering verlieten de kunstenaars de zaal, Bakker beschuldigend van “mafiahandel” met het rijk. Drie weken geleden koos minister d'Ancona (WVC) Fodor uit een aantal door de gemeente aangeboden locaties als onderkomen voor het Vormgevingsinstituut.

De meerderheid van de commissie wil dat de functie van Fodor behouden blijft. PvdA en CDA willen dar er ruimte voor wordt geschapen in het Stedelijk Museum, dat volgens wethouder Bakker in de toekomst “voldoende rekening zal moeten houden met de presentatie van het werk van Amsterdamse kunstenaars”. Voor de Amsterdamse kunstenaarsverenigingen, die nu nog gebruik maken van de nieuwe vleugel van het Stedelijk maar daar binnenkort uit moeten, worden volgens Bakker op dit moment enkele alternatieve locaties onderzocht.

Voor het jeugdtheatergezelschap Huis aan de Amstel, dat het slachtoffer dreigt te worden van een verschil in inzicht tussen rijk en gemeente over de financiering, zei Bakker zelf geen geld te kunnen vinden, maar open te staan voor suggesties vanuit de raad. Op 8 en 9 juli vergadert de voltallige gemeenteraad over het Kunstenplan.