Subsidiestop bedreigt Taller Amsterdam

AMSTERDAM, 5 JUNI. De kunstenaarsgroep Taller Amsterdam dreigt haar werkruimte en galerie aan de Keizersgracht 607 te verliezen, zodat de muziektheaterprodukties die daar ontwikkeld worden, in gevaar komen. De gemeente Amsterdam wil de huisvestingssubsidie (43.000 gulden per jaar), de enige subsidie die Taller ontvangt, stopzetten.

Taller Amsterdam wil sponsors zoeken, maar verwacht dat dat enige tijd zal duren. Vandaar dat ze de gemeente een "gewenningssubsidie' vraagt. Taller is voortgekomen uit de Uruguayaanse groep Taller de Montvideo, met kunstenaars als Armando Bergallo en Hector Vilche. Beeldende kunst vormt het uitgangspunt voor de kunstenaars, die werken in alle kunstdisciplines. In december gaat in de Stadsschouwburg hun muziektheaterproject Los Heraldos in première.