Schippersscholen worden opgeheven

DEN HAAG, 5 JUNI. De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de opheffing van de aparte scholen voor kinderen van woonwagenbewoners en schippers.

Wallage wil de scholen in 1996 omzetten in gewone basisscholen, waarbinnen kinderen van woonwagenbewoners en schippers extra aandacht krijgen. De scholen worden daartoe opgenomen in de te vormen samenwerkingsverbanden van basis- en speciaal onderwijs. Buiten de nieuwe regeling vallen de kinderen van kermisexploitanten en circusmedewerkers. Hun aparte rondreizende scholen blijven bestaan.