Schiphol boekt 6 pct winststijging

De nv Luchthaven Schiphol heeft over 1991 een winst behaald van 58,3 miljoen gulden tegen 55 miljoen in 1990, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De omzet steeg in 1991 met 6 procent tot 661,9 miljoen gulden.

De directie spreekt van een “redelijk verlopen jaar”. Het geconsolideerde exploitatieresultaat steeg, ondanks de Golfoorlog, met bijna 12 procent tot 100,2 miljoen gulden, waarvan 38,5 miljoen is gebruikt voor investeringen in de zogenoemde “mainportstrategie” die er voor moet zorgen dat Schiphol zich kan rangschikken onder de vijf grootste luchthavens in Europa. De post investeringen nam ten opzichte van 1990 toe met 15 miljoen gulden.

Schiphol moet voor nieuwe investeringen in toenemende mate een beroep doen op bankkredieten. Van het balanstotaal eind 1991 van 2,2 miljard gulden is 62 procent gefinancierd uit eigen vermogen. In 1990 was dat nog 67 procent. De solvabiliteit zal volgens de directie dit jaar verder afnemen tot 60 procent.