Rotterdam treedt niet toe tot klimaatverbond

ROTTERDAM, 5 JUNI. De gemeente Rotterdam zal het Klimaatverdrag niet ondertekenen. Dit heeft een meerderheid van de gemeenteraad gisteren besloten. In dit manifest leggen Europese gemeenten zich vast op het streven de uitstoot van koolstofdioxide te halveren voor het jaar 2010.

Het Rotterdamse college had al eerder laten weten tegen toetreding tot het Klimaatverbond te zijn. Volgens B en W is het voor het industriegebied Rijnmond onmogelijk de uitstoot van koolstofdioxyde te halveren en is het “moreel verwerpelijk een manifest te ondertekenen als je weet dat je onhaalbare doelen nastreeft”.

In de raadsvergadering werd een motie van de fracties van D66 en Groen Links om het Klimaatverbond te ondertekenen, met een stemverhouding 22-16 verworpen. VVD en CDA waren tegen, de PvdA was verdeeld. De raadscommissie milieuzaken had tot twee keer toe geadviseerd het Klimaatverbond wel te ondertekenen.

De tekst van het verbond werd in 1990 op initiatief van de organisatie van indianen in het Amazonegebied (COICA) en een aantal Europese milieu-organisaties opgesteld. Het verdrag komt erop neer dat de indianen zich inspannen voor het behoud van het regenwoud, terwijl de Europese ondertekenaars beloven de CO2-uitstoot binnen twintig jaar te halveren. Volgens de Nederlandse coördinator, de Vereniging Milieudefensie, moest het verbond door gemeenten worden ondertekend omdat “bleek dat regeringen te weinig animo” toonden.

Inmiddels hebben in Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland in totaal ongeveer 70 gemeenten het verbond ondertekend en in Nederland 78. Van de grote Nederlandse steden hebben alleen Rotterdam en Amsterdam het Klimaatverbond niet ondertekend. De Amsterdamse raad beslist woensdag. Omdat de stemmen verdeeld zijn zal mogelijk eerst een onderzoek naar de haalbaarheid van de doelstellingen worden geëist.