Raad van State grijpt niet in bij BVD-dossiers

DEN HAAG, 5 JUNI. De Raad van State heeft vanochtend een drietal verzoeken van de Vereniging Voorkom Vernietiging afgewezen.

De vereniging had gisteren tijdens een zitting van de Raad bepleit dat de vernietiging van dossiers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zou worden gestaakt. Daarnaast wilde Voorkom Vernietiging inzicht in datgene wat al vernietigd is sinds december 1990 en bovendien wilde zij weten wat voor dossiers de BVD allemaal in huis heeft.

Staatsraad mr. P.J. Boukema ziet echter niet in waarom deze verzoeken een spoedeisend karakter hebben. Hij heeft de vereniging gezegd dat hij de zaak opnieuw wil bekijken na 1 januari 1994. Tot die tijd, zo heeft een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken toegezegd, zullen geen dossiers worden vernietigd over personen, die een verzoek om inzage hebben ingediend bij het ministerie. Ook daarna zal de door de BVD vergaarde informatie over die personen niet worden weggegooid, zolang er in Nederland nog juridische procedures lopen.

De advocaat van de Vereniging, mr. J.S. Pen stelde gisteren dat juist voor de groep 60-plussers binnen de vereniging de tijd gaat dringen en dat zij niet meer een aantal jaren kan wachten vooraleer de BVD inzage geeft.

De veiligheidsdienst heeft het verleden - de Koude Oorlog - verwerkt en heeft zich volgens directeur Docters van Leeuwen voorgenomen voortaan open en eerlijk te antwoorden op vragen van de buitenwereld, voorzover dat het werk van de dienst niet belemmert. Het schonen van de dossiers heeft betrekking op de periode van de Koude Oorlog tussen 1945 en 1986. De vereniging meent dat die periode nogal ruw gekozen is. Ver voor 1945 waren er al inlichtingendiensten en ook gegevens uit die tijd zouden moeten worden bekeken alvorens zij worden vernietigd.

Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft besloten de gegevens te vernietigen omdat het "communisme met al zijn mantels' niet langer een bedreiging voor de veiligheid van de staat vormt. Daarbij komt dat de minister verplicht is periodiek opruiming te houden, omdat het privacy-reglement van de BVD zelf en de Archiefwet dat gebieden.