Programmering Felix Meritis theater in gevaar

AMSTERDAM, 5 JUNI. De programmering van het Felix Meritis theater in Amsterdam loopt "dramatisch" gevaar.

De Raad voor de Kunst adviseerde aan de minister een subsidietoekenning van 1,4 miljoen. Minister d'Ancona heeft dat bedrag teruggebracht tot 8 ton. Volgens directeur Steve Austen heeft deze besnoeiing tot gevolg dat het theater geen buitenlandse gezelschappen kan uitnodigen om met Nederlandese toneelgroepen een co-produktie tot stand te brengen. Zelfs voor de exploitatie van het gebouw aan de Amsterdamse Keizersgracht schiet het bedrag van 8 ton tekort.