Mexico schrapt drie nullen van munt en bankbiljet

MEXICO STAD, 5 juni. Mexico krijgt met ingang van volgend jaar een nieuwe munteenheid. De nieuwe munt, Nuevo Peso genaamd, zal duizendmaal meer waard zijn dan de huidige peso. President Carlos Salinas de Gortari heeft gisteren een initiatief-wetsvoorstel voor de nieuwe munt naar het Mexicaanse Congres gezonden.

Met de nieuwe munt schrapt Mexico in feite drie nullen van de door de inflatie de afgelopen decennia aanzienlijk verzwakte peso. De huidige peso is momenteel zo'n 0,06 cent waard. De Mexicaanse regering verwacht dat de inflatie op jaarbasis dit jaar voor het eerst in lange tijd weer in één cijfer voor de komma zal kunnen worden uitgedrukt. De afgelopen tien jaar is de inflatie nooit onder de 20 procent per jaar geweest, met 1987 als uitschieter, toen het inflatiepercentage 132 bedroeg.

Mexico heeft de afgelopen jaren een drastisch economisch saneringsprogramma doorgevoerd, een aantal staatsbedrijven geprivatiseerd en met succes de buitenlandse schuld heronderhandeld. Een "pact' tussen regering, werkgevers en werknemers moet een zekere stabiliteit van lonen en prijzen garanderen, hoewel het salarisniveau nog altijd een sterke discrepantie vertoont met de kosten van levensonderhoud.

De nieuwe munt bevestigt het vertrouwen van de Mexicaanse regering in de opbloeiende economie van het land, hoewel minister van financiën Pedro Aspe de Nuevo Peso gisteren omschreef als “een maatregel om het betalingsverkeer te versimpelen”. Mexico hoopt dat de nieuwe peso in een min of meer vaste verhouding van 3:1 tot de Amerikaanse dollar kan worden gefixeerd. In 1981 was een Amerikaanse dollar zo'n 25 peso waard, nu is dit ongeveer 3100 peso. Mexico, Canada en de Verenigde Staten bevinden zich in de laatste fase van het overleg over een vrijhandelszone van de drie landen.

Het hernieuwde zelfvertrouwen van de Mexicanen in hun economie bleek eerder deze week ook toen het ministerie van financiën aankondigde staatsschuld ter waarde van 7,17 miljard dollar te hebben teruggekocht. Volgens minister Aspe levert de transactie een jaarlijkse besparing op van 400 miljoen dollar, gedurende 28 jaar. De aankoop is ten dele gefinancierd met middelen die zijn vrijgekomen dank zij de verkoop van het staatstelefoonbedrijf Telmex.

Desalniettemin verwacht het in Washington gevestigde Instituut voor Internationale Financiën (IIF) dat de Mexicaanse buitenlandse schuld komende jaren zal toenemen van een geschatte 116,7 miljard dollar in 1991 tot 129,3 miljard dollar in 1993. Het IIF wijt dat onder andere aan een stijgende behoefte aan kapitaal in de private sector. Volgens berekeningen van het instituut zal de Mexicaanse buitenlandse schuld als percentage van het Bruto Nationaal Produkt echter dalen van 42,5 procent in 1991 tot 34,8 procent in 1993.

Met het schrappen van drie nullen van de peso sluit de Mexicaanse overheid aan bij een publiek al langer ingesleten gebruik. Volgens minister Aspe van financiën zullen nieuwe biljetten en munten met ingang van 1 januari 1993 naast de huidige in circulatie worden gebracht.

    • Reinoud Roscam Abbing