Lubbers: druk sociale premies fors verlagen

MAASTRICHT, 5 JUNI. De overheid, werkgevers en werknemers moeten afspraken maken over verlichting van de belasting- en premiedruk. Met een verlaging van de werknemerspremies zou de collectieve lastendruk jaarlijks met een half procentpunt “en liefst nog meer” omlaag kunnen.

Dit zei minister-president Lubbers gisteren op de jaarvergadering van de christelijke werkgeversorganisatie NCW in Maastricht. Minister Andriessen (economische zaken) lanceerde medio maart al het voorstel om de collectieve lastendruk tot het jaar 2000 met ten minste een half procentpunt per jaar te verlagen.

Lubbers vindt de lastenverlaging nodig om Nederland beter in de pas te laten lopen met de Europese partners. Bij het beteugelen van het financieringstekort en de staatsschuld is dat al het geval. Maar volgens de premier schelen de hoge premies voor ziekte en arbeidsongeschiktheid Nederland vijf procent in het nationale inkomen. “Als we ons beleid erop toespitsen die druk met een half procent per jaar te verminderen, hebben we een programma voor de rest van de jaren negentig”, hield hij de werkgevers gisteren voor.

Voor het slagen van dat beleid is wel de medewerking van wergevers en werknemers vereist, waarschuwde de premier. “Na veel politieke maagkrampen is er nu wetgeving in de maak, maar vanachter een Haags bureau regel je niet hoeveel dagen iemand ziek of arbeidsongeschikt kan zijn.” In plaats van elkaar verwijten te maken over de lastendruk zouden de sociale partners en de overheid afspraken moeten maken om ieder in eigen verantwoordelijkheid aan de verlaging mee te werken. Lubbers riep de werkgevers op “iedere werknemer, ook als er een vlekje aan zit, zo lang mogelijk binnen het arbeidsproces te houden.”