Jubileumprogramma toont professionaliteit Dansacademie R'dam

Jubileumvoorstelling van de Rotterdamse Dansacademie met o.a.: Innocent when you dream; choreografie: Tjitske Broersma. Mix (uit True Color); choreografie: Karin Post; kostuums: Peter Struycken. Vermiljoen; choreografie: Bianca van Dillen; kostuums: Marian Verdonk. Gezien: 3/6 Stadsschouwburg Rotterdam. Onderdelen van het programma ook te zien gedurende het Internationaal Theaterschool Festival in Amsterdam op 27 en 28/6.

In 1931 werd in Rotterdam de eerste Nederlandse dansvakopleiding opgericht, die uit zou groeien tot wat nu de Rotterdamse Dansacademie heet. Het is een door het rijk erkend instituut voor hoger beroepsonderwijs, waarin studenten tot professioneel danser of dansdocent worden opgeleid. Oprichtster en tot 1967 directrice was Corrie Hartong, prominent stimulator en voorvechtster voor de erkenning van de dans als volwaardige kunstvorm en voor de dans als beroep. Zij heeft het zestigjarig jubileum van haar school niet meer mogen meemaken. In augustus 1991 stierf zij, 85 jaar oud en tot op het laatst nauw betrokken bij alles wat de school en de dans aanging.

Zo werd op haar initiatief na een lang slepende opvolgingskwestie de huidige directeur Ed Kortlandt aangetrokken die met deze benoeming een achttienjarig dienstverband als danser bij het gezelschap van Pina Bausch afsloot. Als eerbetoon aan Corrie Hartong werd voor de voorstelling een borstbeeld van haar onthuld dat een plaats zal krijgen in de academie.

De Rotterdamse Dansacademie heeftaltijd het accent gelegd op de moderne dansuitingen. De moderne dans is onlangs een officiële afstudeerrichting geworden.

Het programma waarmee het zestigjarig jubileum gevierd werd, getuigt eveneens van een duidelijker beleid en en diepgaander professionalisering. Dat bevat stukken met bewezen kwaliteiten, gemaakt voor professionele dansers door choreografen die zich met eigentijdse dans bezighouden. De werken Mix van Karin Post, Notre disque est tordu van Pieter de Ruiter en Vermiljoen van Bianca van Dillen stellen pittige eisen aan de uitvoerenden en confronteren de leerlingen dus met wat er in de hedendaagse praktijk gevraagd wordt.

Het was verheugend te zien dat de studenten zich daar heel behoorlijk doorheen sloegen. Er was overduidelijk met inzet, discipline en begrip voor stijl en sfeer gewerkt. Vooral de reprise van het in 1978 gemaakte Vermiljoen op Steve Reichs compositie voor zes piano's bleek een waardevol initiatief. Het is een uitstekend opgebouwd werk met boeiend, gevarieerd en helder bewegingsmateriaal, dat nergens spanning verliest en dat zich afspeelt rond, in en op een felrode, verhoogde smalle ring.

Verrassend was dat voor dit programma-onderdeel de schouwburgzaal anders was ingedeeld. De zaalzitplaatsen waren verwijderd en het publiek zat rond het speelvlak. Ook de live-begeleiding op zes vleugels door de aan de school verbonden pianisten is een nieuw en waardevol element.

Speciaal voor de leerlingen gemaakt was Innocent when you dream van Tjitske Broersma, voormalig Pina Bausch-danseres die haar achtergrond niet verloochent en op de trappen en in de foyer van de schouwburg de twee jongens en veertien meisjes in een driftig seksspel verwikkelt dat niets aan de verbeelding overlaat. Mijn smaak is het niet, maar het dwingt de jonge dansers wel tot theatraliteit en durf om zich te uiten, ook in woorden. En dat is een niet onbelangrijk onderdeel in een opleiding.

    • Ine Rietstap