Japanse deelname aan VN-operaties

TOKIO, 5 JUNI. Het is vrijwel zeker dat Japan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gewapende troepen naar het buitenland zal sturen, die zullen deelnemen aan vredesoperaties van de Verenigde Naties. Een speciale commissie van het Hogerhuis heeft daartoe afgelopen nacht tijdens een chaotische stemming met grote meerderheid een wet goedgekeurd.

Leden van de grootste oppositiepartij, de SDPJ, probeerden de stemming te verhinderen door de microfoon van de commissievoorzitter te grijpen en het werk van de stenografen onmogelijk te maken. Ze vochten na afloop de geldigheid van de uitslag aan, maar de commissievoorzitter zei dat de wet was aangenomen.

De wet gaat nu naar de plenaire zitting van het Hogerhuis en zal daar op zijn vroegst zondag in stemming komen. Indien ook daar de wet wordt goedgekeurd zal Japan ogenblikkelijk troepen naar Cambodja sturen om deel te nemen aan de grote vredesoperatie van de VN. Tokio betaalt al dertig procent van de kosten van de VN in Cambodja.

De voorstanders van de wet, de regerende LDP en de twee gematigde oppositiepartijen - de Komeito en de Democratisch-Socialistische Partij - , willen de stemming wel eerder houden, maar de Sociaal-Democratische Partij van Japan heeft acht resoluties ingediend waarover eerst nog moeten worden gedebatteerd. Dat vergt tijd en dat is ook precies de bedoeling van de SDPJ, die geen middel schuwt om de stemming uit te stellen.

De nu aangenomen wet is een geamendeerde versie van de wet die eind december door een meerderheid van een commissie van het Lagerhuis was aangenomen. In het Lagerhuis heeft de LDP wel, maar in het Hogerhuis geen meerderheid. Ze moest daarom water bij de wijn doen om de steun van de Komeito en de DSP te krijgen. Zo is nu besloten dat voor elke missie apart toestemming moet worden gevraagd aan het parlement. Er mogen niet meer dan 2.000 manschappen en officieren per missie mee en dezen mogen alleen de lichtste wapens dragen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke aanvallen. Deelname aan vredesoperaties van de VN waarbij militairen in gewapende actie komen is voor onbepaalde tijd uitgesloten. Daartoe is een aparte wet nodig.

Minister-president Kiichi Miyazawa heeft vandaag felle kritiek geuit op de socialisten en communisten voor hun onparlementaire gedrag tijdens de stemming. Beide oppositiepartijen menen dat de wet in strijd is met de pacifistische grondwet, die gebruik van gewapend geweld voor het oplossen van politieke conflicten voor altijd verbiedt.

    • Paul Friese