Italiaanse Bank verhoogt de rente

ROME, 5 JUNI. Wegens sterke neerwaartse druk op de lire na het Deense "neen' tegen de Europese eenwording, heeft de Italiaanse bank een van de belangrijkste rentevoeten met een half procent verhoofd. Het disconto blijft onveranderd op 12 procent.

De maatregel wordt gezien als een teken dat de Banca d'Italia al het mogelijke zal doen om de koers van de lire binnen het Europees Monetair Stelsel vast te houden. Carlo Azeglio Ciampi, gouverneur van de bank, heeft afgelopen zaterdag gezegd dat devaluatie van de lire moet worden vermeden.

De Italiaanse bank heeft de rente die zij in rekening brengt voor bijzondere leningen aan kredietinstellingen, verhoogd van 12,5 naar 13 procent. Verwacht wordt dat de banken binnenkort een renteverhoging doorvoeren.

De afgelopen dagen is de Duitse mark vier lire duurder geworden, ondanks de interventie van de Italiaanse bank, die 130 miljoen mark en 140 miljoen ecu heeft verkocht. Vanmorgen won de lire weer iets terug. De koersdaling van de lire toont de angst in financiële kringen dat Italië de Deense afwijzing van het verdrag van Maastricht aangrijpt om de economische sanering die nodig is voor toetreding tot de Europese Monetaire Unie, uit te stellen.

De onzekerheid over de Europese eenwording leidde ook tot een daling van de staatsleningen en -obligaties. Na een massale interventie van de Italiaanse bank is de koers hiervan gisteren weer gestabiliseerd.