Gotspe

Wat heeft de katholieke kerk de Derde wereld tot aan de milieuconferentie in Rio meer gebracht dan overbodige pantalons, potsierlijke bh's, en schuldgevoelens? Niets, althans niets beters.

Tot het bittere einde van het koloniale tijdperk is ze een loyaal handlanger geweest van de koffie- en slavenhandelaren, er steeds als de kippen bij om de gekleurde medemens zijn plaats te wijzen als dienstbare halfmens, wiens ziel nog te redden was met veel doopwater. En nu ineens omarmt diezelfde kerk de arme zwarte als heilige.

Ongekend actiegroepenproza rolt er uit het Vaticaan: “De minderbevolkte landen in het Noorden zijn direct of indirect verantwoordelijk voor het grootste deel van het misbruik van het wereldmilieu”, en: “De programma's om de bevolking te verminderen, geleid en betaald door de ontwikkelde landen uit het Noorden, worden gemakkelijk een vervanging voor rechtvaardigheid en ontwikkeling”. Daar komt de aap uit de mouw, gepaard zal er worden in de verdwijnende oerwouden, en daarna op de kaalgeslagen vlaktes. En wel zonder enig voorbehoedmiddel, maar met zo veel mogelijk hongerlijders tot gevolg, tot meerdere eer en glorie van de Heer.

Onbeschaamd trekt de kerk alles uit de kast om te voorkomen dat de bevolkingsgroei als milieuprobleem op de agenda blijft. Bevorderen van gezinsplanning en geboortenbeperking is uit den boze, want het zou racisme kweken jegens de miljoenen kreperende havelozen die het gevolg zijn van gehoorzaamheid aan de paus. Immers, men zou kunnen gaan denken dat die armoedzaaiers de schuld van alles zijn, in plaats van het slachtoffer.

De moderne katholieken van Nederland is dit alles vanzelfsprekend een doorn in het oog. Althans, dat hopen we maar, want het blijft tot nu toe oorverdovend stil. Kom op, Brinkman en consorten! laat maar eens zien waar je eigenlijk staat, wat begrippen als zorgzaam en verantwoordelijk, die u zo graag hanteert, eigenlijk inhouden. Neem openlijk en zonder mitsen en maren afstand van de hoogmoedige waanzin die Rome geslagen heeft. Of beken u tot gehoorzaamheid aan de paus, en neem het woord verantwoordelijkheid nooit meer in de mond.

    • Charles Johannes