Geen ontslag van Russische Bankpresident

MOSKOU, 5 JUNI. Het Russische parlement heeft het ontslag geweigerd van de president van de centrale bank, Georgi Matjoekin. Een vooraanstaand adviseur van president Jeltsin zei gisteren dat de regering “de taktiek” van de economische hervorming wil wijzigen.

De Bankpresident had maandag ontslag aangeboden na scherpe kritiek op zijn strakke monetaire beleid. Vóór de stemming in het parlement had de nieuw benoemde eerste plaatsvervangend premier, Vladimir Sjoemeiko, het parlement aangeraden tegen te stemmen. Volgens hem is Matjoekin met een jaar nog te kort in functie. Volgens vooraanstaande parlementariërs zou Matjoekins beleid de Russische economie wurgen en bedrijven tot faillissement brengen. Matjoekin liet gisteren weten alleen in functie te blijven “als het parlement een amendement op de bankwet aanneemt waarin de centrale bank en haar president onafhankelijker worden van parlement en regering.”

Economisch adviseur van president Jeltsin, Alexei Oeljoekajev, zei gisteren dat de Russische regering enkele grondige veranderingen in de economische hervormingen zal aanbrengen. Maar de “algehele economische strategie” blijft volgens hem overeind. Oeljoekajev sprak na de eerste kabinetsvergadering waaraan drie nieuwe kabinetsleden deelnamen.

De benoemingen van de ondervoorzitter van het parlement, Sjoemeiko, onderburgemeester van St. Petersburg Georgi Khizha en ex-minister voor energie Viktor Chernomydin, als vice-premiers wordt algemeen gezien als een poging de conservatieven in het parlement tevreden te stellen. “Elke benoeming is een herverderling van verantwoordelijkheden en een zeker compromis,” zei Oeljoekajev. Hij verduidelijkte dat vice-premier Jegor Gaidar, de architect van de economische hervormingen, belast blijft met het macro-economische bestuur, financiën en buitenlandse economische activiteit. Sjoemeiko is belast met het dagelijks economisch management. Oeljoekajev: “Ik ben het niet eens met massamedia die zeggen dat Gaidar zijn vrienden verraadt en dat de conservatieven terug zijn.”

Oeljoekajev zei dat het Internationale Monetaire Fonds (IMF) de wenkbrauwen misschien zal fronsen. Maar volgens de economisch adviseur, die kennelijk een scherpe reactie van het IMF voor wilde zijn, is het fonds niet adequaat geïnformeerd. “Ons taak is om het uit te leggen.” (Reuter, UPI, AFP, AP)