Foto: ROTTERDAM - Meer dan tweehonderd ...

Foto: ROTTERDAM - Meer dan tweehonderd hoogspanningsmasten op de Maasvlakte zullen opnieuw in de verf worden gezet.

Een kunststof gordijn moet verhinderen dat resten van de oude verf met het straalmiddel in het milieu terechtkomen. Het werk zal vijf jaar in beslag nemen, aldus het Elektriciteitsbedrijf Zuid Holland, omdat niet gewerkt kan worden bij harde wind of grote vochtigheid. De stroomvoorziening zal onder de opknapbeurt niet te lijden hebben. (Foto NRC Handelsblad / Leo van Velzen)