Barsten in proces-Demjanjuk

TEL AVIV, 5 JUNI. In de aanklacht tegen "Ivan de Verschrikkelijke uit Treblinka', de 72-jarige John (Ivan) Demjanjuk, zijn gisteren in hoger beroep barsten gekomen.

Voor de eerste maal heeft de openbare aanklager, Michael Shaked, voor het Hooggerechtshof in Jeruzalem toegegeven over de identiteit van Demjanjuk in moeilijkheden te zijn gekomen. Uit getuigenissen van in de Oekraïne veroordeelde wachmänner, bewakers van concentratiekampen, blijkt dat niet Demjanjuk de gaskamers in Treblinka heeft bediend maar een zekere Ivan Marchenko.

Dit getuigenmateriaal is na de terdoodveroordeling van Demjanjuk in Jeruzalem in Russische archieven gevonden en ondersteunt de these van zijn verdediger, Yoram Sheftel, dat er tussen Demjanjuk en Treblinka geen enkel verband bestaat.

Desalniettemin blijft de aanklager groot gewicht toekennen aan de getuigenissen van vijf overlevenden van Treblinka die John (Ivan) Demjanjuk als "Ivan de Verschrikkelijke uit Treblinka' hebben geïdentificeerd.

Gisteren opperde aanklager Shaked de mogelijkheid dat twee Ivans, Demjanjuk en Marchenko, de gaskamers hebben bediend. Met het oog op een mogelijke vrijspraak onderstreepte de aanklager gisteren dat er wel waterdichte bewijzen zijn dat Demjanjuk in een ander concentratiekamp, Sobibor, als wachmann heeft gediend. In dat geval zal de aanklager erop aandringen na een eventuele vrijspraak en vrijlating van de verdachte op andere gronden het proces tegen Demjanjuk in Israel te hervatten.

De verdediger heeft dit scenario voorzien. Hij stelt zich op het standpunt dat zijn cliënt door de Verenigde Staten aan Israel is uitgeleverd als “Ivan de Verschrikkelijke” en dat hij daarom in Israel niet voor andere zaken in staat van beschuldiging kan worden gesteld.